Добре дошли!

Вашата почивка Ви очаква! Резервирайте днес!

Къщата за гости е реализиран от „Кундолини“ ЕООД по ос 3, мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” към Стратегията за местно развитие на МИГ – Карнобат от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с цел постигане растеж в предприемачеството и интегрирания туризъм в селските райони.

Направете запитване за резервация!
Chairs

Перфектното барбекю!

Резервирайте сега!