За къщата

Къщата за гости е реализиран от „Кундолини“ ЕООД по ос 3, мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” към Стратегията за местно развитие на МИГ – Карнобат от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с цел постигане растеж в предприемачеството и интегрирания туризъм в селските райони. Туристическият обект – „Къща за гости” се намира в с.Невестино, община Карнобат. В къщата са обособени три спални с по три легла и всекидневна с тераса, както и антре с две WC+баня, Застроената и разгъната площ на обекта е 117,87 м2 кв.м. Възможните услуги, които могат да ползват клиентите на дружеството освен настаняването са типични за региона и са извън района на обекта: посещения на забележителности в района на община Карнобат; запознаване с националната и местна кухня. Потребителската група на услугите, предлагани от „Кундолини“ ЕООД е изключително широка - той е насочен както към индивидуално пътуващите, така и към организираните в малки и средно-големи семейни групи.